BERMEA

Koadro eta potentzia guztiek fabrikazio-akatsak estaltzen dituen bi urteko bermea dute.
Bidalketa bezeroaren kontura da.

Nekez gerta daiteken arren, zure koadroa kaltetzen bada, fabrikazio-akatsak edo zeharkako kalteak konponduko ditugu, eskulanaren edo materialaren kosturik gabe kasu gehienetan.

Kasu batzuetan, konponketetarako errefortzu batzuk behar izaten dira, eta pixka bat agerian gera daitezke. Denok egiten ditugu zauriak kirol honetan, eta beraz, marka hauek gure bizikletak are pertsonalagoak egiten dituztela uste dugu.

“Erabili eta bota” gizartea hobetzeko keinu txiki bat.

Ez dugu estaltzen ilundutako akabera duen koadro batean oxidoaren aurka egindako berme-erreklamaziorik.